Pályázatok

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével ligetalja térségében

SIKERESEN ZÁRULT április végén nyíracsádon a “ Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Ligetalja térségében ” című pályázat

Az egyház és a civil szféra közös társadalmi szerepvállalása Nyíracsádon

A Nyíracsádi Görögkatolikus Parókia az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósítására irányuló „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” c. felhívásra 2016-ban támogatási kérelmet nyújtott be, melyet sikeresen elnyerve három éven keresztül valósulnak meg az egyház valamint együttműködő partnerei között a közösségi szerepvállalás valamint az önkéntes tevékenységet erősítő programok. A benyújtott támogatási kérelem alapján a projekt átfogó célja az önkéntes tevékenység megerősítése és növelése, a helyi közösségek megerősítése és aktivitásának növelése, a társadalmi- és generációk közötti kapcsolatok erősítése valamint az Egyház társadalmi felelősségvállalásának növelése. A projekt részcéljai a formalizált és nem formalizált kisközösségek kialakítása és működtetése, az önkéntességre való hajlandóság növelése, közösségi felelősségvállalás erősítése a generációk közötti együttműködés révén és a helyi kulturális és nemzetiségi hagyományok ápolása.

NAPKÖZIS TÁBOR ÉS KIRÁNDULÁSOK 2021.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. EKCP-KP-1-2021/1-001017 számú, az „Egyházi közösségi célú programok támogatása” című pályázat

Egyházközségünknek a nyáron sikerült újra napközis tábort szervezni. A tábor úgy jöhetett létre, hogy sok önkéntes segített abban, hogy a gyermekek részére tartalmas programokat biztosítsunk. Köszönet azoknak, akik szabadidejüket feláldozva szeretetből tevékenykedtek a közösségért.

TELJES CIKK

Veszprémi kirándulás

Egyházközségünk Ifjúsági egyesülete a nyár folyamán, (az FCA-KP-1-2021/4-001259 számú Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által indított pályázati forrásból) meglátogatta Veszprém városát

TELJES CIKK

Tréning a Nyugdíjas és Idős Klub szervezőinek

Nyíracsádon évek óta működik a „Nyugdíjas- és Idősklub” az egyházközség szervezésében. Ebben az évben a klubot szervező önkénteseknek „Az egyház és civil szféra közös társadalmi szerepvállalása Nyíracsádon” elnevezésű, EFOP-1.3.7-17-2017-00206 számon nyilvántartott pályázat segítségével egy két napos tréningen vehettek részt Telkibányán.

TELJES CIKK 

ÉRZÉKENYÍTŐ LELKI NAP ÉS CSOPORTTRÉNING A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN DOLGOZÓK RÉSZÉRE – 2020.07.03-04.

 

Az elmúlt héten a Nyíracsádi Görögkatolikus Parókia házi segítségnyújtásban dolgozói kétnapos érzékenyítő programban vettek részt Telkibányán. A tréning főleg az idősgondozás során felmerülő problémákra és annak megoldási lehetőségeire fókuszált. Az előadások és csoportos megbeszélések során áttekintettük az idős ember lélektanát, igyekeztünk a ránk bízott gondozottak egyéni igényeit megállapítani. Jól szolgálta az együttlét a dolgozói kollektíva csapatának közösségi megerősödését is. Az érzékenyítő lelki napokat a telkibányai Ezüstfenyő Hotelben töltöttük, majd a programok végeztével meglátogattuk a közeli Kassát. Itt nagy öröm volt megtalálni a máriapócsi könnyező ikon egyik első másolatát, illetve megilletőden megállni Rákóczi Ferenc és közvetlen munkatársai sírjánál.

Programunk az EFOP-1.3.7-17-2017-00206 számú, „Az egyház és a civil szféra közös társadalmi szerepvállalása Nyíracsádon” elnevezésű pályázati program keretében valósult meg.

TELJES CIKK

 

.A Nyíracsádi Görögkatolikus Parókia fiataljainak egy csoportja 2020. július 21-én és 22-én érzékenyítő lelki napon vett részt Telkibányán „Az egyház és a civil szféra közös társadalmi szerepvállalása Nyíracsádon” elnevezésű, EFOP-1.3.7-17-2017-00206 számú projekt keretében.

TELJES CIKK

EGYÉN ÉS A KÖZÖSSÉG

A Nyíracsádi Görögkatolikus Parókia által közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozók augusztus 28-29-én egy közösségerősítő, érzékenyítő, lelki programon vettek részt „Az egyház és a civil szféra közös társadalmi szerepvállalása Nyíracsádon” (EFOP-1.3.7-17-2017-00206) program keretében Telkibányán.

TELJES CIKK