Egyéb kategória,  Igazi értékek,  Tájékoztatás

Búzaszentelés

Szent György nagyvértanú ünnepén, április 23-án, hagyományaink szerint elvégeztük a „búzaszentelést”, azaz a szántóföldek, veteményeskertek, rétek és gyümölcsösök megáldását. Az áldó és könyörgő imákban kértük azt, hogy Isten kegyelme kísérje a dolgozó ember munkáját, hogy majd ősszel bő termést arathassunk le. 

„Szent Uralkodó, mindenható Atya, örök Isten, töredelmes szívvel kérünk téged: ajándékozz nekünk, irgalmasságod szerint, földjeinken bő aratást, és a fák gyümölcseiben s minden egyéb terményeinkben dús hozamot. Hárítsd el azokról a vészes égi háborút, fagyot, jégverést s minden veszedelmet. Mert téged illet a dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.”