Igazi értékek,  Tájékoztatás

„Tegyetek jót…!”

A Katolikus Karitász alapítója, Lorenz Werthmann a következő mottót választotta a közösségnek:

„Tegyetek jót mindenkivel.” Ezt a felszólítást a Bibliában Szent Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatjuk: „tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” .

(Gal 6,10)

Mint minden évben, az idén is Szent Erzsébet napjához kötődően rendezi a katolikus egyház, a római- és görögkatolikus is, a rászorultak megsegítésére a gyűjtést a Karitász javára. November 22-én lesz templomainkban az országos gyűjtés. A liturgiák perselypénze ezt, a számunkra nagyon fontos célt fogja szolgálni. 

Ugyanakkor tudjuk azt, hogy sokan a járványhelyzet miatt nem tudnak eljönni a templomba, de szeretnének csatlakozni a gyűjtéshez. Banki átutalással ez is megvalósítható. Aki szívesen adományoz erre a célra, az a következő bankszámlaszámon megteheti meg ezt:

Nyíracsádi Görögkatolikus Parókia

61400021-10000032

(Kérjük, hogy az utaláskor jelezzék a közlendőben: „a karitász javára”.)

A képek Makláry Teréz művésznő munkái. Szent Erzsébet életét jelenítik meg, az irgalmasság cselekedeteivel.

„Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek.”

(Mt 25,40)