Történetünk

HISTORIA DOMUS

1739
 Fából készült templomot szentel fel a közösség.
1787
 Bilkey Jánost nevezik ki parókusnak Popovics János megüresedett helyére.
1781
 Az első (fennmaradt) anyakönyvek megnyitásának kezdete.
1793
 Elkészül a templom ikonosztázionjának állványzata. A faragásokat egy debreceni fafaragó készítette el.
1794
 A képállvány ikonjainak festése
1808
 Torony épül a templomhoz.
1815
Október 30.Bilkey János parókus halála.
1816
 Bilkey Gábor lesz az új parókus.
1828
Schematizmus adataiA Nagyváradi Egyházmegye 1828-as schematizmusa szerint a görögkatolikusok száma: 1194. Acsádon: 1033, Mártonfalván: 132. Buzitán: 20, K.Bagoson: 9 görögkatolikust tartottak nyilván. Acsádon ekkor 58 római katolikus. 339 református és 45 zsidó vallású élt rajtuk kívül.
1842
Schematizmus adataiAz 1842-43-ban kiadott országos összeírás szerint az Egyházközségnek 1663 tagja volt. Acsádon: 1407, Mártonfalván: 147, Asszonyrészen: 70, Buzitán: 14, Csonkáson: 19, K.Bagoson: 15 görögkatolikus élt.A településrészek írásmódja ekkor: Nyíracsád = „Atsád”, Asszonyrész = „Asszony-Rész”.
1907
Április 14.A templom új harangjának felszentelése. A harangot néhai Pénzes György és neje Tóth Anna rendelte meg Novotni Antal temesvári harangöntő műhelyében. Súlya 245,5 kilogramm. A harangszentelést Kozma György váradi kerületi esperes végezte. A szentelésen a helybeli papokon, Bisztrán János parókuson és Sinka György segédlelkészen kívül részt vett még Székely János nyírábrányi parókus is. A harang az adományozók kérésére a „György” nevet kapta.
1914
MárciusAz egyházközség 13 hold földet vásárolt meg temető céljára Kohner Adolf fiai cégtől holdanként 450 koronáért. Ez a temető a (mai) Kossuth utcában helyezkedik el.
Május 28.Nagy György és neje Vizslóczki Anna saját költségükön keresztet állíttattak fel az új temetőben, amelyet ezen a napon szenteltek fel.  A kereszt 250 koronába került. Az egyházközség az adakozók részére ingyen sírhelyet biztosított a temetőben a felállított kereszt előtt.
1928
OktóberHárom új harangot szentelnek fel a templom részére. A „György” nevű, 378 kilogrammos, „a” hangú harang a Pénzes György és Tóth Anna által 1907-ben adományozott harang átöntése volt. A harangok Valser Ferenc budapesti harangöntő műhelyében készültek.
1955
TavaszA templom kereszthajóval és új szentéllyel való bővítésének kezdete. A építkezés kőműves munkáit Ászlai László vezeti.
1957
 A templom belsejének kifestése Benke László jászberényi festőművész által.
November 17.A kibővített templom felszentelése. A szentelést Dr. Rojkovich István helynök végezte.
1967
Október 4.Dr. Dudás Miklós püspök atya látogatása a templombővítés 10. évfordulóján.
2009
Október 1. 
2013
Április 21.Az 50. Hivatások Világnapján vendégünk volt Pásztor Richárd papnövendék, aki tanúságtételével szolgált.
Április 22.Kocsis Fülöp püspök atya a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola diákjait és pedagógusait meglátogatva ünnepélyes püspöki liturgiát mutatott be. 
Április 23-A nyíregyházi Papnevelő Intézet növendékei és előjárói egyházközségünkbe látogatta. A szemináriumi kirándulás alkalmával, Szent György nagyvértanú ünnepén utrenyét, Szent Liturgiát és búzaszentelést végeztek a hívek nagy számú részvételével.
Június 2.Kerékpárral zarándokoltunk Máriapócsra. Résztvevők: Gyulaházi Gyula, Nagy Jánosné, Nagy Ildikó, Lakatos Jánosné, Koleszár Tímea, Koleszár Anna, Németh Péter, Oláhné Konyári Mária, Tóth Elek.
  
2014
  
2015
Március 19.A máriapócsi Könnyező Istenszülő ikon országjárásának egyik állomásaként községünkbe látogatott. 
Július 6-9.Az egyházmegyei zsolozsmástábor harmadik alkalommal került megrendezésre Nyíracsádon. Negyven zarándokot láttunk vendégül, akik az ország különböző területeiről érkeztek. Ez évben Erdélyből (Nagyváradról) is voltak velünk imádkozók. A tábor püspöki szent liturgiával ért véget, amelyet Kocsis Fülöp érsek-metroplita vezetett.