Igazi értékek,  Tájékoztatás

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE – GYÓGYNÖVÉNYEK MEGÁLDÁSA

2020. JÚNIUS 24.
Június 24-én ünnepeltük meg Keresztelő Szent János születését. A liturgián részt vettek a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola pedagógusai is, akik az elmúlt tanév kegyelmeiért adtak hálát Istennek. A liturgia végén gyógynövényeket áldottunk meg, hogy a Gondviselő világba teremtett ajándékait megköszönjük. A szentelési szertartás egyik imája így szól:

„Mindenható és örökkévaló Isten, ki az eget, földet, tengert s az egész látható és láthatatlan világot igéid által semmiből teremtetted, s megparancsoltad, hogy az emberek és a föld állatainak hasznára füvek és fák sarjadjanak és gyümölcsöt teremjenek, – ki, kifejezhetetlen kegyességed folytán úgy rendelkeztél, hogy a növények ne csak az állatok táplálására szolgáljanak, hanem a beteg test gyógyítására is: elménkkel és szavainkkal kérünk, kegyeskedjél ezen különböző fajtájú füveket jóságoddal megáldani, és rájuk isteni erőddel új áldások kegyelmeit árasztani, hogy betegségek és veszedelmek ellenében embernek és állatnak hathatós gyógyszerekül szolgáljanak. Mert te vagy a mi Istenünk, és neked dicsőítést zengünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.”