Igazi értékek,  Prédikációk

AZ ISTENSZÜLŐ TANÍTÁSA AZ EVANGÉLIUMBAN 1.

AZ ISTENSZÜLŐ TANÍTÁSA AZ EVANGÉLIUMBAN 1.

(Jézus születésének hírüladása)

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

Máriával az evangéliumokban először Názáretben találkozunk. Egy menyasszony, József jegyese, tele van a szíve tervekkel, elgondolásokkal és várakozással. Talán sokat töprengett azon, hogy milyen lesz ez a házasság. Hogyan rendezi be majd a lakását, milyen bútorokat készít majd József, az ügyes ácsmester. Talán gondolkozott azon is, hogy milyenek lesznek majd a gyermekeik, s milyen virágok lesznek majd a kertjében.

Egy házasság előtt álló fiatal lányt látunk. – S a tervek, az elgondolások egyszerre elröppennek, megjelenik Isten hírvivője és egy különös feladatot közöl vele: „A Magasságbeli fiának anyja leszel.”

Mária zavarba jön, megijed és kérdez. Amikor megkapja a választ, ki tudja mondani az Igent: „Legyen nekem a te igéd (a te szavad) szerint.”

Mit is tanít nekünk ma Mária ezzel a magatartással?

  • Mária nem erre készült. Átíródik az élete, hogy beteljesüljön az. Nekünk is vannak vágyaink, elképzeléseink, s gyakran életünk más irányba fordul, akár hirtelen, egy szempillantás alatt is. Az Istenre ráhagyatkozó ember az új feladatokban is észreveheti Isten gondviselő szándékát és szeretetét: Ez az én feladatom, s Istenben megbízva, meg tudom szeretettel élni azt. Ne féljek a hirtelen jött feladatoktól!
  • A másik fontos dolog, amit ma Mária tanít nekünk az, hogy az Isten embere, a keresztény, azaz Krisztust-követő ember nem szab feltételeket Istennek. – Mária mondhatta volna azt, „Jó, jó, elvállalom, de akkor add meg ezt, védjél meg ettől, adj mindig könnyű utat nekem.” Feltételekhez köthette volna Istennel való kapcsolatát. Mária nem szab feltételeket Istennek. Az igazi hit, az igazi szeretet ilyen. Nem szab feltételeket sem Istennek, sem az embernek. Nem üzletet köt, hanem egyszerűen cselekszik minden feltétel nélkül. Mária is ezt teszi. Kövessem példáját!