Igazi értékek

FELTÁMADÁS

FELTÁMADÁS 

(Tatai Zoltán atya)

„Aki istenfélő és istenszerető, merítsen magának hasznot ebből az ünnepből! Aki értelmes szolga, menjen be örvendezéssel Ura örömébe! Aki az első órától munkálkodik, vegye el a ma igazságos bérét! Aki a harmadik óra után érkezett, ünnepeljen hálaadással! Aki a hatodik óra táján jöhetett, ne ingadozzon, mert semmivel sem károsodik! Aki a kilencedikig késlekedett, álljon elő és ne habozzon! Aki a tizenegyedik órára érkezett, ne féljen késlekedése miatt, mert nemes lelkű az Uralkodó, és az utolsót éppen úgy fogadja, mint az elsőt! Letelepíti a tizenegy órakor érkezőt éppen úgy, mint az első órától fogva munkálkodót. A későn jövőnek kegyelmez, az elsőnek érkezésén örvend. Ennek megfizet, amannak ajándékot ad. A munkát elfogadja, a tudást becsüli, a cselekedetet értékeli, az áldozatot dicséri. Mindnyájan bementek az Úr örömébe, elsők és későbbiek elveszitek jutalmatokat! Gazdagok és szegények, mindannyian örvendjetek! Komolyak és könnyelműek, becsüljétek meg e napot! Böjtölők és nem böjtölők, vigadjatok ma! Roskadozik az asztal, vegyetek róla mindnyájan! Itt a hizlalt borjú, senki ne távozzék éhen! Élvezzétek mindnyájan a hit lakomáját! Részesüljetek mindnyájan a jólelkűség gazdagságából! Ne panaszolja senki a szegénységet, mert feltűnt az új birodalom! Ne keseregjen senki bűnei miatt, mert felragyogott a sírból a bocsánat! Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az Üdvözítő halála! Hatalma alá hajtotta és megsemmisítette a halált. Leszállt az alvilágra és kifosztotta az alvilágot. Keserűséget okozott neki, mikor az megízlelte az Ő testét. Erre célzott Izajás, amikor felkiáltott s mondta: „Az alvilág elkeseredett amikor ott lent megjelentél!” Elkeseredett, mert vereséget szenvedett. Elkeseredett, mert szégyenben maradt. Elkeseredett, mert halálos sebet kapott. Elkeseredett, mert fogságba esett. Zsákmányul ejtette a testet és az Istennel találkozott. Zsákmányul ejtette a földet és az ég állt előtte. Zsákmányul ejtette azt, amit látott, s elbukott a miatt, amit nem látott. „Halál, hol van a te győzelmed? Alvilág, hol a te fullánkod?” (1 Kor 15,55) Feltámadt Krisztus és lebuktak a gonosz lelkek. Feltámadt Krisztus és örvendeznek az angyalok. Feltámadt Krisztus és diadalmaskodik az élet. Övé a dicsőség és a hatalom most és mindenkor és örökkön örökké! Ámen.”

Aranyszájú szent János beszédét hallhattuk az imént. Milyen tömören, lényegretörően fogalmaz.

A ma emberének is ugyanaz a feladata, mint a régmúlt idők embereié. Közel kerülni az Istenhez! Gondolhatjuk azt magunkban:”Könnyű erről beszélni. Tenni sokkal nehezebb.” Ma, amikor a világ küzd egy súlyos járvánnyal azt gondoljuk, hogy nagyon nehéz nekünk, mert be vagyunk zárva, mert kissé korlátozva érezhetjük magunkat. Ez nem egyedi eset. Számtalan helyzet volt már a történelemben, amikor ilyen, vagy még súlyosabb körülmények nehezítették az ember életét. 

Súlyosnak tartjuk, mert egy szabad, szép, nagy világban élünk, ahol gyönyörködhetünk a természet szépségeiben, akár a lakóhelyünkön, akár a világ másik részén. Találkozhatok megannyi emberrel, úgy érezzük, szinte nincs is, ami elválasztana bennünket egymástól, még a távolságok sem leküzdhetetlen akadályok. Amikor ilyen szépen éli az ember a mindennapjait e modern világban, és a globális felmelegedés okozta súlyos problémákra gondol, akkor hirtelen történik valami, ami az egész bolygónk életét megváltoztatja. Jön egy járvány, egy vírus, mely egyik napról a másikra beszűkíti a világot, elzár egymástól embereket, rokonokat, barátokat. 

Lehet, hogy a mostani húsvét nem olyan, mint korábban volt, sőt, talán soha nem volt még ilyen, de a húsvét szent ünnepe nem marad el, nem maradhat el. A szép szertartásainkat nem tudjuk együtt ünnepelni, nem tudunk együtt körmenetre menni, de a húsvét ünnepe és lényegi mondanivalója nem is feltétlenül a templomban kell, hogy bennünket megszólítson. A feltámadás lényegi mondanivalója a szívünkben és lelkünkben kell, hogy megértésre találjon. Ott kell a mester szavainak megértésre találniuk.

Jézus korábban is és most is hív bennünket! Függetlenül attól, hogy most a templomban, vagy sajnálatos módon otthon kell ünnepelnünk ezt a nagy eseményt. „Gyertek bátran hozzám! Én mellettetek vagyok bármi baj ér benneteket, bármilyen gazdagok vagy szegények vagytok, hozzám mindig fordulhattok, minden gonddal.” – mondja ezt nekünk Jézus. Ehhez tudnunk kell olyannak lennünk, mint Jézus jobbjára, vele együtt felfeszített bűnözőnek, aki megtért. Lehet, hogy az utolsó pillanatban, de megtért, s nem is marad el a jutalma: „Még ma velem leszel a paradicsomban”.

Erről beszél Jézus, amikor a munkásoknak igazságosan osztja ki a bért, attól függetlenül, ki és mikor érkezett és mennyit dolgozott, és ezt hozza fel Aranyszájú Szent János is: „az utolsót éppen úgy fogadja, mint az elsőt”.

A megtérés a fontos, nem az időpontja. Az, hogy Jézusban felismerjünk, hogy valóban ő az Isten fia, aki azért jött, hogy bűneinket kereszthalálával eltörölje és a benne hívők szívébe kiárasztva a Szentlelket Isten gyermekeivé tegyen.

„Ma mindenek betelnek világossággal, az egek a föld és az alvilág, ünnepeljék tehát az összes teremtmények Krisztus föltámadását…” A mai napon nem illik senkinek sem szomorkodnia. A mai ünnep, minden szomorúságot el kell, hogy oszlasson a szívünkből. A halál legyőzetett, nincs többé miért aggódnunk, ha Krisztussal és Krisztusban éljük az életünket. A feltámadás fénye ragyogja be egész életünket!