Igazi értékek,  Tájékoztatás

NAGYBÖJT HARMADIK NAPJA

NAGYBÖJT HARMADIK NAPJA

Az Előszentelt Áldozatok Liturgiájának, a pap által csendben elmondott imádsága az alábbi részlet. Lehet nekünk is tiszta szívvel bármikor imádkozni, nemcsak Nagyböjtben, de az év bármely napján.

Nagy és dicsőitett Isten, ki a te Krisztusod életadó halála által minket a romlásból a romolhatatlanságba vezettél,

Szabadítsd meg összes érzékeinket a szenvedélyek öldöklő lázongásaitól,

jó kormányos gyanánt a belső megfontolást helyezvén föléjük,

hogy szemünk óvakodjék a botránkoztató látványoktól,

a fül zárva maradjon a hiúságos beszédek előtt,

s a nyelv tiszta maradjon az illetlen szavaktól.

Tisztítsd meg, Uram, néked dicsőséget zengő ajkainkat.

Add, hogy kezünk tartózkodjon a gonosz cselekedetektől, s egyedül olyanokat tegyen, amik előtted kedvesek,

miértis erődítsd meg összes tagjainkat és gondolatainkat kegyelmeddel.

Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.