• Igazi értékek,  Tájékoztatás

    NAGYBÖJT HARMADIK NAPJA

    NAGYBÖJT HARMADIK NAPJA Az Előszentelt Áldozatok Liturgiájának, a pap által csendben elmondott imádsága az alábbi részlet. Lehet nekünk is tiszta szívvel bármikor imádkozni, nemcsak Nagyböjtben, de az év bármely napján. Nagy és dicsőitett Isten, ki a te Krisztusod életadó halála által minket a romlásból a romolhatatlanságba vezettél, Szabadítsd meg összes érzékeinket a szenvedélyek öldöklő lázongásaitól, jó kormányos gyanánt a belső megfontolást helyezvén föléjük, hogy szemünk óvakodjék a botránkoztató látványoktól, a fül zárva maradjon a hiúságos beszédek előtt, s a nyelv tiszta maradjon az illetlen szavaktól. Tisztítsd meg, Uram, néked dicsőséget zengő ajkainkat. Add, hogy kezünk tartózkodjon a gonosz cselekedetektől, s egyedül olyanokat tegyen, amik előtted kedvesek, miértis erődítsd meg összes…