Igazi értékek,  Tájékoztatás

NAGYBÖJT MÁSODIK NAPJA

NAGYBÖJT MÁSODIK NAPJA

A Szent Nagyböjt folyamán szerdán és pénteken Előremegszentelt Áldozatok Liturgiáját végzünk templomainkban. Kiváló alkalom ez arra, hogy a nagyböjti készületünkben a több ima és az Eukarisztiában való részesedés által jobb emberekké váljunk. Használjuk ki ezeket a kegyelmi lehetőségeket! 

Az első ilyen imaalkalom holnap – szerdán – lesz templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit! 

 (A szerda és pénteki liturgiák este fél 6 órakor kezdődnek.)

A készületben segítsen bennünket a szerdai imádságunk:

Testileg böjtölvén, atyámfiai, böjtöljünk lelkileg is:

törjük szét az igaztalanság bilincseit,

távolítsuk el a mulandóságok konok kívánságát,

tépjünk szét minden igaztalan írást,

adjunk kenyeret az éhezőknek s fogadjuk házunkba a hajléktalan szegényt,

hogy Krisztus Istenünktől dús kegyelmet nyerjünk.