Igazi értékek,  Prédikációk,  Tájékoztatás

Nagyböjt első napja

NAGYBÖJT ELSŐ NAPJA

A Szent Nagyböjt kezdetén gondoljuk át újra Szent Efrém fohászának kéréseit! Tanuljuk meg, s naponta legyen ez vezető imánk.

Életem Ura és Uralkodója,

ne engedd hozzám

a jóra való restség,

könnyelműség, pénzvágy

és megszólás szellemét!

Ajándékozd inkább szolgádnak

a józanság, alázatosság

állhatatosság és szeretet lelkét!

Igen, Uram, Királyom! Add meg,

hogy megismerjem bűneimet

és meg ne ítéljem felebarátomat,

mert áldott vagy örökkön-örökké!

 Ámen.