Egyéb kategória

Mindenszentek ünnepe és halottak napja

Halottak napja

A katolikus egyházban a mindenszentek és a halottak napja egymást követi. Ez az egymást követő két napnak igazából egy üzenete van: Isten örök életre teremtette az embert.

A temetőben vagyunk, elhunyt szeretteinkre emlékezünk, mégis a keresztény ember számára ez az alkalom nem az elmúlás, nem a vég ünnepe, hanem az örök életre való figyelem napja.

Igen, az örök életre kell a temetőben figyelnünk. Itt emlékezünk meg azokról a szeretteinkről, akik már előre mentek, akik már szembesültek Isten irgalmas szeretetével. Nem itt vannak ők, pusztán itt emlékezünk rájuk. –

Jézus világosan beszél hozzánk elhunytjaink sorsáról: „Aki igémet hallgatja és hisz annak, aki engem küldött, örök élete van, és nem kerül ítéletre, hanem már átment a halálból az életre” (Jn 5,24) Élőknek mondja Krisztus azokat, akik „hallgatták és tettekké váltották” (vö. Mt 7, 21-27) a szeretet tanítását. – Élnek ők, akik Krisztushoz tartoztak. Nem hagytak itt bennünket, itt vannak velünk, mert ha ők Istenhez kapcsolódnak, s mi is Krisztusé vagyunk, akkor továbbra is egy családban létezünk.

Ugyanakkor sokan a világban, akiket élni látunk, halottak. Mert, ha élőknek mondjuk is magunkat, sokan közülünk az igazi halottak. Nem azok az igazán holtak, akik látszólag a sírban vannak. Nem a testi halál az, ami elveszi tőlünk az életet, hanem a lelki halál az, ami elzár az örök élettől. A bűn, azaz a szeretetnek a megtagadása, a lélek halála.

A temetőben nem pusztán elhunytjainkra kell gondolnunk, akik már az igazi Életet megtapasztalták, hanem saját életünkre is kell gondolni, hogy élünk-e egyáltalán. Ha gyakran holtak vagyunk, mégis újra és újra fel kell támadnunk az Életre. Jézus erről a feltámadásról is beszél: „Eljön az óra és már itt is van, mikor a holtak meghallják Isten Fiának szavát, és akik hallgatnak rá, élni fognak” (Jn 5,25) Amíg nem akarjuk meghallani Isten üzenetét, s nem váltjuk tetteké, bizony halottak vagyunk.

Isten örök életre teremtett bennünket. Ez az örök élet akkor valósul meg, ha szentekké válunk.

Mit is jelent a szent? Röviden így lehetne megfogalmazni: „Isten tulajdona”. Isten tulajdonává kell válni, hogy életünk legyen, s hogy „átmenjünk a halálból az életre.”

Mindenszentek és halottak napja. Két látszólag távoli szó, pedig egy üzenete van számunkra: Isten az örök életre teremtett bennünket. Reményeink szerint elhunytjaink élők, a szentek közösségének tagjai, s így velük együtt kérhetjük Istent, hogy áldja meg és segítse életünket, hogy mi is átmehessünk a halálból az életre, s nekünk is Életünk legyen.


2012
Tóth Elek