Egyéb kategória

Gyűjtés a papnevelés megsegítésére – 2015

Egyházközségünk természetbeni gyűjtést rendez a papnevelés megsegítésére. A felajánlott adományokat november 9-ig a Szent Piroska Szociális Szeretetszolgálat irodájába, vagy a parókiára lehet behozni. Az alábbiakban Dr. Soltész János rektor atya levelét találjuk:

Görögkatolikus Papnevelő Intézet

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.

30/7492-133, 20/8289-527 gorkatpapnev@gmail.com

5/2015. szám

Tárgy: Élelmiszer adományok kérése

A Hajdúdorogi Metropólia parókusai részére

Székhelyeiken

Főtisztelendő Parókus Atya! Kedves Testvérek! 

Mindenekelőtt szeretnénk hálás szívvel köszönetet mondani mindazoknak, akik az előző tanévben ismét adományaikkal segítették Papnevelő Intézetünk életét. Sok egyházközség lelkipásztorának és híveinek áldozata és nagylelkűsége kísérte végig a tavalyi esztendőt is.

A szeptember elején elkezdődött új tanévben a Hajdúdorogi, Miskolci és Nyíregyházi egyházmegyék  65 kispapjából Nyíregyházán 40 papnövendék tanul, gyakorlati éven 12-en vannak, Rómában 5, Németországban 2, az Egyesült Államokban 1, Budapesten 3 szeminarista készül papi szolgálatára. Örvendetes tény, hogy Papnevelő Intézetben továbbra is vannak növendékeink a Máramarosi, valamint a Munkácsi Egyházmegyéből is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a frissen felvett papnövendékek az idén is Nyíregyházán kezdték meg szemináriumi életüket és tanulmányait az előkészítő (propedeutikus) éven. Ők a Római Katolikus Plébánia alkalmas szobáiban laknak így biztosítva van önálló fejlődésük, ugyanakkor közösségünk életének szerves részei. Mindez azt jelenti, hogy konyhánk felelős az ő étkezésük biztosításáért is.

Kedves Testvérek! Az elmúlt években folyamatosan tapasztaljuk mindazok jóságát, akik a Főtisztelendő Atyák segítségével eljuttatták élelmiszer adományaikat és felajánlásaikat a szemináriumba. Jó érezni, hogy sokak szeretete segíti a papnevelést! Él az egyházunk, valóban megtapasztalható, hogy Krisztus Titokzatos Testében a tagok egymást segítik, éltetik. Nagy örömmel és szeretettel fogadjuk azokat az élelmiszer adományokat, amelyeket a Kedves Testvérek nagylelkű felajánlásából kapunk. Mindent fel tudunk használni, mindennek örülünk, amit nem a piacról vagy a boltból kell megvásárolnunk.

Viszonozni azzal tudjuk a nagylelkű szeretetet, hogy minden Szent Liturgiában megemlékezünk adakozóinkról és jótevőinkről, valamint a vasárnapi és az ünnepnapi ebéd utáni imádságot különösen is a jótevőinkért mondjuk a szemináriumi kápolnában.

A jóságos Isten bőséges kegyelmét és a könnyező Máriapócsi Szűzanya oltalmazó szeretetét kérjük a Főtisztelendő Atyákra és minden jószívű adományozóra.

Imádságos szeretettel:

Nyíregyháza, 2015. október 15.

Dr. Soltész János rektor